Przejdź do treści

Profil kursanta

Wymagania

Wymagany wiek rozpoczęcia kursu na kat. B to ukończone 17 lat i 9 miesięcy.Warunkiem rozpoczęcia kursu na prawo jazdy jest wygenerowanie Profilu Kandydata na kierowcę (PKK) w wydziale komunikacji – Urząd Miasta.Wymagane dokumenty do otrzymania PKK: 

– wniosek

– dowód tożsamości

– 1 wyraźna, aktualna fotografia antropometryczna (z przodu) o wymiarze 35mm x 45mm

– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza  uprawnionego do badań kierowców– pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli osoba nie ukończyła 18 lat